04-7400500 Ahad-Khamis: 8.00pg-5.00ptg

Info Pengguna

Hebahan (5 hebahan)

PROGRAM PEMAKLUMAN SMS KEPADA PENGGUNA DOSMETIK (T1) BERSTATUS ACTIVE DAN REMINDER ISSUED FASA 2

09/07/2021
SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP), SATU PROGRAM PEMAKLUMAN TELAH DILAKSANAKAN DIMANA PENGGUNA - PENGGUNA DOMESTIK (T1) AKAN MENERIMA MESEJ PESANAN RINGKAS (SMS) YG BERTUJUAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENGGUNA UNTUK MEMBUAT BAYARAN BIL AIR SECARA ATAS TALIAN (ONLINE).

PENGGUNA AKAN MENERIMA PESANAN RINGKAS DARIPADA NOMBOR 04-7001397 SEPERTI BERIKUT :-

"SADA: AKAUN ANDA MEMPUNYAI TUNGGAKAN, JELASKAN BAYARAN UTUK ELAK PEMOTONGAN. LAYARI FPX.SADA.COM.MY UNTUK KETERANGAN LANJUT. ABAIKAN JIKA TELAH MEMBUAT BAYARAN"KAUNTER KUTIPAN HASIL AKAN BEROPERASI SEMULA SEPANJANG TEMPOH PKP 3.0 (15 JUN - 28 JUN 2021).

15/06/2021
UNTUK MAKLUMAN

WAKTU OPERASI KAUNTER KUTIPAN HASIL ADALAH SEPERTI BERIKUT :

1. KAUNTER KUTIPAN HASIL DI SEMUA CAWANGAN SADA SELURUH NEGERI KEDAH (KECUALI KAUNTER CAWANGAN SIK, KUALA KETIL, AYER HITAM & CHANGLOON) : 8.00 AM - 12.00 PM

2. KAUNTER PANDU BAYAR (CAWANGAN KOTA SETAR & SUNGAI PETANI) : 8.00 AM - 12.00 PM

3. KAUNTER KUTIPAN HASIL CAWANGAN SIK, KUALA KETIL, AYER HITAM & CHANGLOON : 8.00 AM - 11.30 AM

SEHUBUNGAN ITU PENGGUNA YANG HADIR KE KAUNTER PERLULAH MENGIKUTI SOP YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SEKIAN TERIMA KASIHNOTIS PEMAKLUMAN

04/06/2021
UNTUK MAKLUMAN,

WAKTU OPERASI PUSAT INFORMASI SADA (TALIAN HOTLINE : 1300-88-0017) SEPANJANG TEMPOH PKP 3.0 ADALAH DARI PUKUL 8.00AM SEHINGGA PUKUL 8.00PM.

SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG ADUAN BEKALAN AIR SELEPAS WAKTU OPERASI TERSEBUT, SILA SALURKAN ADUAN TERSEBUT MELALUI APLIKASI WHATSAPP KE NOMBOR 011-6521-0500.

DENGAN ITU PIHAK SADA INGIN MEMOHON MAAF SEKIRANYAN BERLAKU SEBARANG KESLITAN DI PIHAK PENGGUNA.
SEKIAN TERIMA KASIH.

SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD.RUNDINGAN AWAM CADANGAN PELARASAN KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR NEGERI KEDAH

16/05/2021
Untuk makluman , Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) sedang mengumpul maklumbalas daripada pengguna mengenai Rundingan Awam Cadangan Pelarasan Kadar Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Kedah yang sedang dijalankan ketika ini.

Sehubungan itu, bagi mana - mana pengguna yang berminat untuk menyertai rundingan tersebut, sila klik pada pautan yang disediakan.

Sekian terima kasih.PROGRAM CABUTAN HADIAH BONANZA BAGI PENGGUNA DOMESTIK BEKALAN AIR DI NEGERI KEDAH

02/03/2021
SYARIKAT AIR DARUL AMAN (SADA) SEDANG MENGADAKAN PROGRAM CABUTAN HADIAH BONANZA BAGI PENGGUNA DOMESTIK (TARIF T1) BEKALAN AIR DI NEGERI KEDAH YANG BERMULA PADA 01 MAC SEHINGGA 30 DISEMBER 2021.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA MUAT TURUN LAMPIRAN DIBAWAH ATAU HUBUNGI TALIAN : 04-7408931

Fail : FAQdanSyaratBonanza.pdfNotis Gangguan (1 notis)


NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR (PENYELENGGARAAN BERJADUAL) KERJA-KERJA PENUKARAN VALVE 250mm DI JALAN BATU TAMPOI AYER HANGAT, DAERAH LANGKAWI

DARI : 09/08/2021
SEHINGGA : 10/08/2021
JANGKAMASA : 10.00 malam
ANGGARAN AKAUN TERJEJAS : 3289 AKAUN
KAWASAN TERLIBAT : TANJUNG RHU RESORT, TELUK DATAI RESORT, ANDAMAN HOTEL, CROCDILE FARM, MUSIM IBRAHIM HUSSIEN, CHALET PERHUTANAN, GOLF CLUB DATAI, ANDAMAN KUARTERS, MASJID EWA, KG AIR HANGAT, KG SUNGAI ITAU, DURIAN PERANGIN, MASJID SUNGAI ITAU, PENGKALAN SUNGAI ITAU, KG PAYA JIN, SEK KEB KILIM, BATAS BAN, KG FELCRA KOK, KG KUBANG BADAK, KG KELUBI, KG EWA, KG BELIBIS, KG TELUK YU, SG TOK PUTERI, KG PADANG LALANG, KG PADANG RAGUT, KG HUMA, KG BOHOR KELI KG PASIR HITAM,PEJABAT KASTAM,KG BOHOR MERAH DAN KAWASAN SEKITARNYATender / Sebutharga (0 notis)

PRIVACY NOTICE

Dear valued customers,

PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 (“Act”)

This notice serves to comply with the Act and to inform you on your rights regarding your personal data which has been and might be surrendered to Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) as “Data User” for the application of water supply.

DATA SUBJECTS’ PERSONAL DATA

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) will process the following personal data surrendered by you or your authorized representative as provided in the relevant forms for the water supply agreement:

 • Name;
 • Identification card or Passport number;
 • Premise address where water will be supplied;
 • Contact details such as correspondence address, mobile phone number, telephone number, facsimile number and email address;
 • Account Details for Water Supply; and
 • Personal Data derived from any legal documents given by you including but not limited to Sale & Purchase Agreement, Tenancy Agreement, Letter of Administration, Grant of Probate, Power of Attorney, Birth Certificate and Death Certificate.

DATA SUBJECTS’ PERSONAL DATA PROCESSING

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) will process your personal data for the following purposes :-

 • Supply of water and any other related services;
 • Delivery of related bills to your premise;
 • For maintenance of consumer database and customer service related process;
 • For developing and maintaining water supply system;
 • For bill payment processing and recovery of payment due;
 • For enforcement of law under Water Services Industry Act 2006; and
 • Communicating with you.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) might disclose your personal data to third parties (including those located overseas) from different group of class which are classified as follows :-

 • Contractors/ plumbers;
 • Debt collecting agencies;
 • Data processing service provider;
 • Other water licensee;
 • sewerage services licensee;
 • Any regulatory body or law enforcement agency, or any person entitled to it by virtue of a Court Order or legal process; and
 • Lawyers appointed to defend and protect the rights and property of the Data User or its personnel.

ACCESS, AMENDMENT AND COMPLAINT

You may at any time, in writing (subject to certain fees), apply for an access, make amendment/correction, or limit the processing on your Personal data or lodge any complaint to the Data Protection Compliance Officer to the address below:


Officer

Chairman of Data Protection Compliance Committee

Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd (SADA)
892, Jalan Sultan Badlishah,
05000 Alor Setar, Kedah.
04700500
Email : kamal@sada.com.my
NOTIS PRIVASI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI PENGGUNA

Pengguna Yang Dihormati;

Notis ini bertujuan mematuhi kehendak penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) (Akta 709) yang telah berkuatkuasa mulai 15 November 2013 dan bagi memaklumkan hak-hak Pengguna keatas data-data peribadi (“Data Peribadi”) yang telah dan akan Pengguna berikan kepada Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) bagi tujuan bekalan air.

DATA PERIBADI PENGGUNA

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) akan memproses Data Peribadi berikut seperti yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) atau wakilnya di dalam Borang bagi proses bekalan air :

 • Nama
 • Nombor Kad Pengenalan / passport
 • Maklumat perhubungan; alamat premis bekalan,
 • Butiran terperinci seperti alamat surat menyurat, no. telefon bimbit, no. telefon, no faks dan alamat e-mail
 • Maklumat akaun bil air
 • Lain-lain data peribadi yang diperolehi dari dokumen perundangan termasuk Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewaan, Surat Kuasa Mentadbir, Sijil Pengesahan Wasiat, Surat Kuasa Wakil, Sijil Kelahiran Dan Sijil Kematian.

PEMPROSESAN DATA PERIBADI PENGGUNA

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) akan memproses Data Peribadi Pengguna bagi tujuan berikut :

 • Membekalkan air untuk premis Pengguna dan lain-lain perkhidmatan.
 • Menyerahkan bil berkaitan ke premis
 • Menyenggara pengkalan data dan proses-proses yang berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan
 • Membangunkan dan menyenggarakan sistem bekalan air
 • Mendapatkan wang yang kena dibayar dan pemulihan bayaran
 • Menjalankan penguatkuasaan mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655)
 • Berkomunikasi dengan Pengguna.
Data Peribadi dan maklumat Pengguna sangat diperlukan oleh Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd agar tidak menjejaskan keupayaan untuk memberikan perkhidmatan seperti dinyatakan di atas.

PENZAHIRAN DATA PERIBADI

Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) mungkin akan menzahirkan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak yang dinyatakan seperti dibawah bagi memenuhi tujuan yang dinyatakan :-

 • Ejen dan Pembekal perkhidmatan/ Tukang Paip;
 • Ejen Pemungut Hutang;
 • Pembekalan perkhidmatan pemprosesan data;
 • Operator perkhidmatan air lain;
 • Operator perkhidmatan pembentungan;
 • Mana-mana badan perundangan (regulatory bodies) atau agensi penguatkuasaan undang-undang atau perseorangan yang berhak melalui perintah Mahkamah atau proses undang-undang;
 • Peguam yang dilantik untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta syarikat, kakitangannya dan syarikat-syarikat yang berkaitan dan/atau kumpulan syarikatnya.

AKSES, PEMBETULAN DAN ADUAN

Pengguna boleh pada bila-bila masa (tertakluk kepada fi) mengemukakan permohonan bertulis meminta akses kepada, membuat pembetulan, atau menghadkan pemprosesan terhadap Data Peribadi atau untuk apa-apa aduan ke alamat dan e-mel seperti berikut :-


Pegawai

PEMATUHAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd (SADA)
892, Jalan Sultan Badlishah,
05000 Alor Setar, Kedah.
04700500
Email : kamal@sada.com.myKADAR TARIF AIR NEGERI KEDAH

KATEGORI TARIF JALUR PENGGUNAAN (㎥) KADAR SETAIP ㎥ (RM/㎥) CAJ MINIMUM (Rm)
DOMESTIK / PEJABAT KERAJAAN 0-20㎥
>21-35㎥
>36㎥
0.50
0.90
1.30

6.00

KOMERSIAL
0-50㎥
>50-200㎥
>200-350㎥
>350㎥
1.40
1.50
1.60
1.80

15.00
INDUSTRI / HOTEL 0-1000㎥
>1001-10,000㎥
>10,001-50,000㎥
>50,001㎥
1.40
1.60
1.80
2.10

15.00
INSTITUSI KEAGAMAAN/ KEBAJIKAN 0-20㎥
>21-40㎥
>41-60㎥
>61㎥
0.40
0.70
0.90
1.10

6.00
PERKAPALAN KADAR RATA 3.00 20.00