04-7400500 Ahad-Khamis: 8.00pg-5.00ptg

Polisi Syarikat

 • Sentiasa mengutamakan pelanggan melalui layanan yang cepat, tepat dan mesra.
 • Sentiasa mengutamakan kualiti dalam semua urusan yang dilakukan.
 • Sentiasa menilai dan melakukan pembetulan dan penambahbaikan ke atas tugas - tugas yang dijalankan.
 • Sentiasa menghayati nilai - nilai korporat yang ditetapkan.
 • Sentiasa berdisiplin, tekun dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
 • Sentiasa berfikiran terbuka dan bersedia menerima perubahan dan idea - idea baharu.
 • Sentiasa mematuhi dasar, prinsip dan peraturan kerja yang ditetapkan.
 • Sentiasa mengamalkan semangat bekerjasama dan budaya kerja berpasukan.
 • Sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan diri melalui pengetahuan, kemahiran dan intergriti.
 • Sentiasa peka terhadap pemeliharaan alam sekitar.

Nilai Korporat

 • Menghargai masa.
 • Mengutamakan kualiti.
 • Mengutamakan pelanggan.

Nilai Sokongan

 • Amanah, proaktif, berilmu, kreatif, disiplin, inovatif, yakin, sabar, tekun, keterbukaan, berpasukan dan prihatin.

Dasar Kualiti

 • SADA komited untuk mencapai visi dan misi syarikat melalui pendekatan, pengurusan kualiti secara menyeluruh, penambahbaikan yang berterusan, profesionalisme kerja yang tinggi serta mematuhi undang - undang dan dasar syarikat dalam usaha memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan pada setiap masa.

Tema Korporat

 • Berintergriti, cepat dan berkualiti ke arah kecemerlangan.

Visi & Misi Syarikat

Visi

 • Menjadi syarikat perkhidmatan air bersih bertaraf regional.

Misi

 • Membekalkan air yang bersih, selamat serta mencukupi melalui perancangan dan pembangunan infrastruktur air yang lengkap.
 • Sistem agihan bekalan air yang berkesan, pemantauan kualiti air serta penggunaan teknologi terkini.
 • Perkhidmatan pengguna yang cekap dan terlatih kepada semua pengguna domestik dan komersial.
 • Pengurangan masalah Non Revenue Water (NRW) di Negeri Kedah.